Termeni și condiții de utilizare

Acest website este administrat de Intersofex S.R.L.

Forma și conținutul paginii web Intersofex SRL sunt protejate prin copyright. Utilizarea acestui site este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces. Accesarea site-ului implică acceptarea implicită și necondiționată a termenilor și condițiilor.

Responsabilitățile deținătorului
Intersofex SRL nu este și nu va fi legal responsabilă în nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.
Utilizarea de către utilizator a site-ului implică asumarea de către acesta a riscului propriu. Intersofex S.R.L. nu va putea fi tinută responsabilă pentru daune directe sau indirecte, pierderi de date sau orice alte prejudicii izvorâte din accesarea acestui site.

Intersofex SRL iși rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura website-ului său, în orice moment și fără niciun preaviz.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta. Datele și informațiile prezentate au scop informativ și nu angajează contractual Intersofex SRL. Persoanele care doresc să-și achiziționeze unul din produsele sau serviciile prezentate aici sunt rugate să contacteze Intersofex SRL pentru a se informa atât asupra disponibilității produsului sau serviciului în cauza, cât și asupra condițiilor contractuale și a prețurilor.

Interdictii
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Intersofex SRL.

Este interzisă orice încercare de orice natură de modificare a imaginilor, fotografiilor, mărcilor și informațiilor din prezentul site.

Responsabilitățile utilizatorilor
Accesarea site-ului echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (inclusiv efectuarea unor comunicări comerciale și a comercializării produselor și serviciilor Intersofex SRL), în scopul efectuării unor studii și cercetări de piaăț și în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor furnizate.

Intersofex S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21442

În cazul în care utilizatorul care accesează site-ul nu dorește ca Intersofex SRL să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va inștiința în scris Intersofex SRL la adresa Interofex SRL, Sos. Panduri 71, sectorul 5, Bucuresti, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii care furnizează Intersofex SRL date cu caracter personal prin intermediul accesării site-ului au toate drepturile și obligatiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.